Ce inseamna audit energetic?

January 27th, 2011

Chiar daca notiunile recent introduse referitoare la certificarea energetica a locuintelor individuale sau a imobilelor ocupate de firme, precum si actiunea de auditare energetica care este premergatoare obtinerii certificatului energetic, ni se par greoaie sau chiar nefolositoare, va trebuie sa intelegem ca involuntar costurile cu care sustinem confortul termic al unui imobil au crescut treptat si sunt din ce in ce mai ridicate, iar impactul general al acestora va ajunge la un nivel pe care nu il vom mai putea suporta. Intelegerea acestui raport intre eficienta si consum ne va putea fi mai usor relevat atunci cand vom constientiza ca zi de zi risipim o cantitate insemnata din energia pe care o cunsumam, fara a beneficia de vreun efect real in conforul locuintei noastre. Pentru aceste considerente prima etapa pe care trebuie sa o parcurgem este auditul energetic al imobilului. Cuvantul audit defineste totalitatea actiunilor pentru examinarea profesionala si independenta a unei informatii sau stari de fapt care este realizata de catre o persoana fizica sau juridica independenta prin raportarea la un set de criterii sau norme care sunt stabilite prin lege. Astfel un audit energetic se va referi la verificarea tuturor informatiile tehnice si istorice ale consumului de energie termica, electrica, a consumului de apa calda si rece precum si a consumului de gaze naturale, cu care este sustinuta intretinerea confortului unui imobil de locuit sau pentru birouri. Toate aceste informatii se vor compara cu normele de eficienta in acest domeniu si va rezulta in final o apreciere care va fi cuprinsa intr-un raport de audit energetic emis de auditorul angajat. Scopul unui audit energetic este si acela de a recomanda solutii de reabilitare sau chiar modernizare din punct de vedere termic si energetic a imobilului auditat prin actiuni directe asupra instalatiilor care deservesc cladirea sau apartamentul, precum si actiuni de anvelopare a peretilor exteriori si chiar a celor interiori acolo unde este necesar. Pentru siguranta acestei actiuni de audit energetic in vederea obtinerii unui certificat energetic de apartament, spre exemplu, veti opta pentru o firma acreditata in domeniu, sau veti contacta un auditor energetic independent, care se supune acelorasi norme de acreditare.

Concret auditul energetic se va desfasura in trei pasi importanti la care proprietarul isi va aduce contributia prin prezentarea tuturor datelor si documentelor pe care auditorul le va solicita, in legatura cu obiectul auditului energetic. Primul pas se refera la o evaluare a performantei energetice a imobilului aflat in conditii normale de utilizare, executandu-se investigatii specifice ale instalatiilor existente, prin verificarea starii acestora si compararea consumului pentru minim un an calendaristic care rezulta din facturile platite pentru utilitati – apa calda, apa rece, energie termica, climatizare, energie electrica. Dupa aceasta etapa auditorul energetic isi va prezenta concluziile asupra evaluarii intr-un raport. A doua etapa va consta in prezentarea catre proprietar a unor solutii privind reabilitarea si modernizarea energetica a imobilului, prin exemplificarea cu calcule de costuri si eficienta ulterioara care vor arata energia economisita in urma solutiilor aplicate. In final se va elabora in termenul prevazut de lege, un raport de audit energetic, care va contine toate datele specifice si necesare care vor fi folosite ulterior la atribuirea unui certificat energetic si incadrarea in clasa energetica corespunzatoare a imobilului auditat. Nu trebuie sa ne ferim sau sa credem ca acest demers ne-ar putea aduce vreun prejudiciu, dimpotriva vom avea o imagine reala a starii in care se afla casa noastra din punct de vedere al pierderilor energetice pe care le platim zi de zi, fara sa stim de cele mai multe ori cum putem sa evitam aceste neplaceri.

Chiar daca costurile care vor apare odata cu punerea in practica a recomadarilor primite in urma unui audit energetic pentru refacerea si aducerea in norme a instalatiilor din imobil, pot parea mari, ele vor fi amortizate rapid prin revenirea la o normalitate a consumurilor pe care le vom regasi ulterior in facturile primite. Oricat ar parea ca fiind nereala ideea ca prin aceste actiuni de economisire a energiei conventionale contribuim la mentinerea unui climat mai curat al vietii noastre, observam in mod evident ca efectele poluarii le resimtim din plin si a venit momentul sa ne aducem contributia in mod individual la diminuarea acestora.

Daca doriti o oferta de pret nu ezitati sa ne contactati : CLICK AICI !

Certificat energetic

June 2nd, 2010

Cerificatul energetic al cladirii este eliberat de catre un auditor energetic. Certificatul energetic este necesar pentru inchirierea, vanzarea si reabilitarea termica a cladirilor. Pentru a putea inchiria sau vinde o cladire proprietarul este obligat din 2011 sa aibe certificatul energetic al imobilului respectiv.

Pasi obtinere certificat energetic cladire :

1. Proprietarul trebuie sa ia legatura cu un auditor energetic care poate sa fie persoana fizica sau persoana juridica.

2.Auditorul energetic face expertiza tehnica a cladirii care presupune masurarea suprafetei cladirii, compararea facturilor la utilitati, controleaza anveloparea cladirii, s.a.m.d.

Certificatul de performanta energetica a cladirii este valabil 10 ani de la data intocmirii. El va fi inmanat proprietarului, iar proprietarul il pune la dispozitia cumparatorului sau chiriasului.

Certificatul de performanta energetica va contine date despre starea termica si energetica a cladirii si instalatii. In urma evaluarii performantei energetice de catre auditorul energetic, se vor furniza si solutii pentru reabilitarea termica a imobilului.

Pentru o oferta de pret CLICK AICI !

Auditor energetic

June 1st, 2010

Auditorul energetic este acea persoana fizica atestata professional care are capacitatea si dreptul de a realiza audituri si certificate energetice.

Auditorul energetic este atestat de catre ministerul dezvoltarii regionale si locuintei.

Dosarul pentru atestarea auditorilor energetici va cuprinde:

cerere tip;

Copia actului de identitate pe care se va trece numarul de telefon ;

3 poze de 5×4cm;

Memoriu de activitate in concordanta cu inregistrarile din cartea de munca detaliat in functie de specialitatea solicitata;

2 recomandari din partea unor institutii sau agenti economici in care si-a desfasurat activitatea solicitantul solicitantul care fac referire la experienta profesionala in specialitatea solicitata de acesta;

1 recomandare din partea unei asociatii profesionale in domeniu;

Copie a diplomei de absolvire a institutiei de invatamant tehnic superior sau copie legalizata a actului de echivalare a diplomei;

Copie integrala a carnetului de munca;

Declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa reiasa ca nu a suferit condamnari penale, scrisa de mana, datata si semnata sau copie legalizata a cazierului;

Chitanta pentru achitarea taxei.

Calitatea de auditor energetic se dovedeste prin autorizatia de auditor energetic, stampila si legitimatia.

Cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca auditorii, persoane fizice:

persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa nu fi suferit condamnari penale definitive si irevocabile pentru fapte ce au relevanta in domeniul energetic ;

Pregatirea profesionala, specializarea si experienta acumulata in domeniu .Experienta profesionala trebuie sa fie dobandita prin activitate acumulata in invatamant, cercetare, proiectare, executie sau exploatare, in urmatoarele domenii tehnice: energetica industriala, instalatii, mecanica, alte domenii tehnice cu conotatie energetica .

Pregatirea in domeniul elaborarii auditurilor energetice .Aceasta cerinta se satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, agreata de catre ARCE in conformitate cu prevederile Ghidului de pregatire si examinare a cursantilor in domeniul elaborarii bilanturilor energetice, aprobat prin Decizia presedintelui ARCE nr. 57/2003.

Cerintele care trebuie indeplinite de catre persoane juridice: :

sa detina minimum 3 auditori energetici autorizati conform legii, cu statut permanent pe baza de contract ;

sa faca dovada, pe baza documentelor ce atesta patrimoniul, ca are in dotare echipamente de masurare specifice auditurilor energetice pentru care solicita autorizarea si/sau ca este in posesia unui contract cu un operator economic care are astfel de dotari .

Auditorul energetic poate sa efectueze si  certificatul energetic .